Сряда, 17 Апр 2024
Вие сте тук: Начало З А П О В Е Д №176
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera 9 6 24  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

З А П О В Е Д №176 Печат Е-поща
Избори - Парламентарни избори 2023
Четвъртък, 16 Март 2023г. 08:52ч.

З А П О В Е Д
№176
Гр.Пещера 16.03.2023 г.

ОТНОСНО: Образуване на секция за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия в гр.Пещера в изборите за народни представители, насрочени за 02.04.2023 г.

Като взех в предвид обстоятелството, че до 16.03.2023 г. в Общинска администрация гр.Пещера са постъпили 10 бр. Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, в изпълнение на т.7 на Решение № 1738-НС/06.03.2023 г. на ЦИК и на основание чл.8 и чл.90 от Изборния кодекс, и чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ:

1.ОБРАЗУВАМ подвижна СИК с №132100024 за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, с адрес гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17, партерен етаж.
2.Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на интернет страницата на Община Пещера и на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера.
3.Копие от заповедта да се изпрати на РИК - Пазарджик.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

ЕЛЕНА РЯДКОВА /П/
За Кмет на Община Пещера
Съгласно Заповед №176/16.03.2023 г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069