Понеделник, 24 Юни 2024
Вие сте тук: Начало
Електронни услуги Печат Е-поща
Избори - Парламентарни избори 2023

ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ ПРИЛАГАМЕ УСЛУГИТЕ,

КОИТО СА ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ И

ТЕХНИЯ АДРЕС В ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

   За да ползвате услугата е необходимо да използвате един от следните начини за идентификация:
Квалифициран електронен подпис - КЕП;
Мобилен КЕП "Борика";
Мобилен КЕП "Евротръст";
ПИК на НАП;
ПИК на НОИ;

   При електронна автентикация с квалифициран електронен подпис е необходимо същия да съдържа информация за ЕГН на автора на подписа, в съответствие с § 1, т.22 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление при условията на § 5 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните адм. услуги.

 

3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Адрес на услугата в Портала за електронни услуги (идентификатор: 910001):


3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия


Адрес на услугата в Портала за електронни услуги (идентификатор: 910002):


3305 Вписване в избирателния списък

Адрес на услугата в Портала за електронни услуги (идентификатор: 910003):


3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Адрес на услугата в Портала за електронни услуги (идентификатор: 910004):


3307 Изключване от Списъка на заличените лица

Адрес на услугата в Портала за електронни услуги (идентификатор: 910005):


3308 Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната

Адрес на услугата в Портала за електронни услуги (идентификатор: 910008)


  


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069