Понеделник, 24 Юни 2024
Вие сте тук: Начало
З А П О В Е Д №125 Печат Е-поща
Избори - Парламентарни избори 2023

З А П О В Е Д

№ 125

Гр.Пещера 20.02.2023 г.

                                                                              

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за назначаването на секционните

избирателни комисии в община Пещера за произвеждане на

изборите за народни представители, насрочени за 2 април 2023 г.

В изпълнение на чл. 91, ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс, Решение №1683-НС/16.02.2023 г. на ЦИК, Решение №22-НС/15.02.2023 г. и Решение №36-НС/19.02.2023 г. на РИК - Пазарджик, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ:

1.Насрочвам консултации за съставите на секционните избирателни комисии в Община Пещера на 23.02.2023 г. (четвъртък) от 17:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Пещера (стая №5, І редовен етаж).

            2.Приканвам към участие в консултациите представляващите (или упълномощени от тях лица) парламентарно представени партии и коалиции в 48-то Народно събрание: КП „ГЕРБ-СДС“, КП „Продължаваме Промяната“, ПП „ДПС“, ПП „Възраждане“, КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, КП „Демократична България - обединение“, КП „Български възход“.

3.Участващите в консултациите представляващи партии и коалиции или упълномощени от тях лица да представят своите писмени предложения за съставите на СИК и всички останали документи, посочени в Изборния кодекс и изготвени в съответствие с Решение №1683-НС/16.02.2023 г. на ЦИК.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Консултациите са публични.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на информационното табло и на интернет страницата на Община Пещера по реда на чл.91, ал.1 от Изборния кодекс.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/

Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069