Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало З А П О В Е Д №125
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera 9 6 24  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

З А П О В Е Д №125 Печат Е-поща
Избори - Парламентарни избори 2023
Понеделник, 20 Февруари 2023г. 13:54ч.

З А П О В Е Д

№ 125

Гр.Пещера 20.02.2023 г.

                                                                              

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за назначаването на секционните

избирателни комисии в община Пещера за произвеждане на

изборите за народни представители, насрочени за 2 април 2023 г.

В изпълнение на чл. 91, ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс, Решение №1683-НС/16.02.2023 г. на ЦИК, Решение №22-НС/15.02.2023 г. и Решение №36-НС/19.02.2023 г. на РИК - Пазарджик, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ:

1.Насрочвам консултации за съставите на секционните избирателни комисии в Община Пещера на 23.02.2023 г. (четвъртък) от 17:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Пещера (стая №5, І редовен етаж).

            2.Приканвам към участие в консултациите представляващите (или упълномощени от тях лица) парламентарно представени партии и коалиции в 48-то Народно събрание: КП „ГЕРБ-СДС“, КП „Продължаваме Промяната“, ПП „ДПС“, ПП „Възраждане“, КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, КП „Демократична България - обединение“, КП „Български възход“.

3.Участващите в консултациите представляващи партии и коалиции или упълномощени от тях лица да представят своите писмени предложения за съставите на СИК и всички останали документи, посочени в Изборния кодекс и изготвени в съответствие с Решение №1683-НС/16.02.2023 г. на ЦИК.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Консултациите са публични.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на информационното табло и на интернет страницата на Община Пещера по реда на чл.91, ал.1 от Изборния кодекс.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/

Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069