Понеделник, 24 Юни 2024
Вие сте тук: Начало
З А П О В Е Д №115 Печат Е-поща
Избори - Парламентарни избори 2023

З А П О В Е Д

№ 115

Гр.Пещера 14.02.2023 г.

            ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на

предварителните избирателни списъци.

Подписаният Йордан Стоянов Младенов – Кмет на Община Пещера, на основание чл.41, ал.3 от ИКи чл.44, ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

ОПРЕДЕЛЯМ местата за обявяване на предварителните избирателните списъци както следва:

Номер на избирателна секция,

населено място

 

Място на гласуване

 

Място за обявяване

на избирателните списъци

СЕКЦИЯ: 001

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ „МИХАИЛ КУМАНОВ”

Адрес ул. „Младост” № 10

Гр. Пещера

Социален дом в кв.Луковица

СЕКЦИЯ: 002

ГР.ПЕЩЕРА

НУ „МИХАИЛ КУМАНОВ”

Адрес ул. „Младост” № 10

Гр. Пещера

Социален дом в кв.Луковица

СЕКЦИЯ: 003

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

Адрес ул. „Веселин Стайков” №15

Гр. Пещера

ОУ „Любен Каравелов”

СЕКЦИЯ: 004

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

Адрес ул. „Веселин Стайков” №15

Гр. Пещера

ОУ „Любен Каравелов”

СЕКЦИЯ: 005

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

Адрес ул. „Веселин Стайков” №15

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация

СЕКЦИЯ: 006

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

Адрес ул. „Веселин Стайков” №15

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация

СЕКЦИЯ: 007

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

Адрес ул. „Веселин Стайков” №15

Гр. Пещера

ОУ „Любен Каравелов”

СЕКЦИЯ: 008

ГР.ПЕЩЕРА

 

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

Адрес ул. „Петър Раков” №21

Гр. Пещера

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

Адрес ул. „Петър Раков” №21

 

СЕКЦИЯ: 009

ГР.ПЕЩЕРА

 

ОУ”ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

Адрес ул. „Васил Левски” №1

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация

СЕКЦИЯ: 010

ГР.ПЕЩЕРА

 

НУ”МИХАИЛ КАРОЛИДИ”

Адрес ул. „Иван Попов” №1

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация

СЕКЦИЯ: 011

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

Адрес ул. „Васил Левски” №1

Гр. Пещера

ДГ „Иглика”

СЕКЦИЯ: 012

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

Адрес ул. „Васил Левски” №1

Гр. Пещера

ДГ „Иглика”

СЕКЦИЯ: 013

ГР.ПЕЩЕРА

СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

Адрес ул. „Димчо Дебелянов” №4

Гр. Пещера

СУ „Св. Кл. Охридски”

СЕКЦИЯ: 014

ГР.ПЕЩЕРА

СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

Адрес ул. „Димчо Дебелянов” №4

Гр. Пещера

СУ „Св. Кл. Охридски”

СЕКЦИЯ: 015

ГР.ПЕЩЕРА

ПГХВТ „АТ. ЧЕНГЕЛЕВ”

Адрес ул. „Св. Константин” №54

Гр. Пещера

ПГХВТ „Ат. Ченгелев”

 

СЕКЦИЯ: 016

ГР.ПЕЩЕРА

НУ”МИХАИЛ КАРОЛИДИ”

Адрес ул. „Иван Попов” №1

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация

СЕКЦИЯ: 017

ГР.ПЕЩЕРА

НУ”МИХАИЛ КАРОЛИДИ”

Адрес ул. „Иван Попов” №1

Гр. Пещера

Сградата на Общинска администрация

СЕКЦИЯ: 018

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ”П.Р. СЛАВЕЙКОВ”

Адрес ул. „Трети март” №3

Гр. Пещера

ДГ „Изгрев”

СЕКЦИЯ: 019

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ”П.Р. СЛАВЕЙКОВ”

Адрес ул. „Трети март” №3

Гр. Пещера

ОУ „П.Р.Славейков”

СЕКЦИЯ: 020

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ”П.Р. СЛАВЕЙКОВ”

Адрес ул. „Трети март” №3

Гр. Пещера

ОУ „П.Р.Славейков”

СЕКЦИЯ: 021

ГР.ПЕЩЕРА

Търговски обект с

адрес ул. „Симон Налбант” № 53

Гр. Пещера

ДГ „Изгрев”

СЕКЦИЯ: 022

ГР.ПЕЩЕРА

Заведение за обществено хранене в

Търговски център „Лазур“

Адрес ул.”Симон Налбант“ №70

Гр. Пещера

ДГ „Изгрев”

СЕКЦИЯ: 023

ГР.ПЕЩЕРА

ОУ „МИХАИЛ КУМАНОВ”

Адрес ул. „Младост” № 10

Гр. Пещера

Социален дом в кв. „Луковица”

СЕКЦИЯ: 026

С.РАДИЛОВО

АДРЕС:

Търговски обект

Адрес ул.”Г. Ангелиев”№ 39

С. Радилово

Клуб на пенсионера с.Радилово

СЕКЦИЯ: 027

С.РАДИЛОВО

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА –

С. РАДИЛОВО

Адрес ул.”Г. Ангелиев”№39

С. Радилово

Клуб на пенсионера с.Радилово

СЕКЦИЯ: 028

С. КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

АДРЕС:

Заведение за обществено хранене в Народно читалище „Сергей Румянцев - 1909“

Адрес ул.”Георги Димитров“ №33

С. Капитан Димитриево

Народно читалище „Сергей Румянцев - 1909”

с.Капитан Димитриево

Копие от заповедта да се обяви на общодостъпно място на сградата на Общинска администрация гр.Пещера и на интернет страницата на Община Пещера.

Копие от настоящата заповед да се връчи на Райна Колишикова –гл.експерт „ГРАО”и на кметовете на с. Радилово и с.Кап.Димитриево за сведение и изпълнение, както и да се изпрати на РИК – Пазарджик за сведение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/

Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069