Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси Списък с оценен и класиран кандидат - „Асистентска подкрепа“
Списък с оценен и класиран кандидат - „Асистентска подкрепа“ Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

09.02.2023г.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

С п и с ъ к
на оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“

по ред

Трите имена на лицето

БРОЙ ТОЧКИ

(подредени по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването)

1 Румен Митков Кехайов 6 точки
2 Радка Тодорова Грибачева 6 точки

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.

Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ................./П/.....................                                                                                                                                 (Елена Рядкова)       Дата: 09.02.2023 г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069