Неделя, 14 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси С Ъ О Б Щ Е Н И Е за датата, часът и мястото на провеждане на конкурса за длъжността Главен инженер
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за датата, часът и мястото на провеждане на конкурса за длъжността Главен инженер Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

21.11.2022г.

LOGO OB

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

за датата, часът и мястото на провеждане на  конкурса за длъжността Главен инженер в Дирекция ТСУОС към Община Пещера

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ конкурсната комисия, назначена със Заповед № 730/03.11.2022г. на Кмета на Община Пещера, обявява на допуснатите кандидати до конкурса следното:

Кандидатите следва да се явят на:

  • решаване на тест - за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност – Общинска администрация Пещера – на 29.11.2022г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за решаване на теста: ЗУТ, АПК, ЗМСМА, ЗДСл, Закон за опазване на земеделските земи, Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и други.

  • интервю – кандидатите, преминали успешно теста и допуснати до интервю трябва се явят на 29.11.2022г. от 15.30 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17, за провеждане на интервю.

Допуснатият кандидат следва да носи документ за самоличност.

 

 

Председател на Конкурсната комисия:  

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069