Четвъртък, 01 Дек 2022
Вие сте тук: Начало ОБЯВЛЕНИЕ
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

116111 BaneriLoveBulgaria logo1
peristeraRI LogoYotubePeshtera
baner-op-ak opak-opr

ec impuls logo

izbor agora  baner eu1

logo romact

  pr_choveshki_resursi.png
 ban 2
cooltorise logo with name      

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Архив избори

ОБЯВЛЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 11 Октомври 2022г. 12:38ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

М О Т И В И

към изготвения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

Община Пещера възнамерява да предложи нов вид атракция през зимния сезон на жителите на общината и гости, а именно ползване на външна ледена пързалка. За целта ще бъде монтирана мобилна ледена пързалка с размери 12,5 х 30 метра.

Настоящето предложение за изменение и допълнение на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е във връзка с необходимостта от въвеждане на нова услуга „цена на ползване на външна ледена пързалка“.

Предлагам жителите на общината да ползват безплатно съоръжението, а услугата да се заплаща от посетители от други населени места.

2. Цели които се поставят:

  • Създаване на нова атракция за жителите и гостите на общината;
  • Насърчаване на физическата активност на открито;
  • Създаване на условия за развитието на по-добри социални контакти между децата от различни възрастови групи;
  • Осмисляне на свободното време;

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагането на измененията и допълненията в Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

Предлагане на нов вид атракция на жителите и гостите през зимния сезон;

•          По-добра организация на свободното време;

•          Осигуряване на приходи по общинския бюджет.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е в съответствие с действащото законодателство на Република България. Същият не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни актове от по- висока степен.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069