Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 sabor jpg

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци Печат Е-поща
Избори - Парламентарни избори 2022
Сряда, 21 Септември 2022г. 14:33ч.

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 001 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АСЕН НИКИФОРОВ МАТЕВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 002 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ТОДОР ИВАНОВ КИРОВ
ФАТМА ИСМАИЛ ЧАКЪР


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 003 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕСЕЛА АНТОВА СЛАВОВА
ГЕРГАНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТАНИШЕВА
САЛИХ РЕДЖЕП КАРАМУСТАФА
ЩЕРЮ ВЕСЕЛИНОВ ЮНАКОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 004 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГАЛИНА БОРИСЛАВОВА ВОДЕНИЧАРОВА
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ПЕЙКОВСКИ
КЕМАЛ ГЮЛЕРМАНОВ САХАТЧИЕВ
КОСТАДИНКА ПЕТРОВА КИРЯКЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА НАЙДЕНОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 005 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 006 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛИ НЕЖДЕТ АХМЕДОВ
АСЕН ЕМИЛОВ ТОПАЛОВ
ЕЛИ ЙОСИФОВА АХМЕДОВА
РОЗА АНГЕЛОВА ПЕНЧЕВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 007 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АХМЕД ХЕРОЛОВ СЕЛЯМОВ
БАХРИЕ ЮСЕИН ДУПАИЛ
ВЕДАТ МУСТАФА ДУПАИЛ
ВЛАДИМИР ЗДРАВКОВ ЗДРАВЧЕВ
МАРИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ЯСЕР НЕДЖМИ САКЪБОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 008 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГАЛИП ИСМЕТ ХАДЖИМУСТАФА
ГЕОРГИ АНДОНОВ КОМБУЯНОВ
ГЮЛШЕН ДЖЕМАЛИ ЕМИНОВА
ДЖЕНГИЗ ФЕРХАТ АЛИОГЛУ
ЗЕЙНЕБ МУСТАФА ХАДЖИ
МЕТИН САФЕТОВ ЕМИНОВ
РЕМЗИЕ АЛИ ДЖАН
САБРИ ВАХИТТИН БОШНАК
САФИЕ ДЖЕЛИЛОВА ГЕНОВА
СЮЗАН МУЗАФЕР ХАДЖИМУСТАФА
ТОДОРКА БОРИСЛАВОВА РУСКИ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 009 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АННА АНГЕЛОВА ТОНЕВА
ВАСВИ АЛИ ШИНИКАР
ГЕОРГИ ПЕТРОВ НЕНКОВ
ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ АЛВАДЖИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ИЛКО ДИМИТРОВ ТАКЕВ
КАТЯ ТОДОРОВА КОСТОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПРИКУМОВА-ПАНЧОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АЛВАДЖИЕВА
СЕВДЖАН ГАЛИП ДУПАИЛ
СТАНИСЛАВА РУСКОВА НИКОЛОВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА НЕНКОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 010 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДАМС СУЛЕЙМАН ДЖАКБЕСИЕ
БОРИС БИСЕРОВ МУЛЕТАРОВ
ВАЛЕНТИНА ИСАЕВА ДЖЕВИЗОВА
ЕЛЕНА АНТОНОВА ЧОНЕВА
ИВАН ВАСИЛЕВ ВЕЛКОВ
ЙОРДАНКА СТОЯНОВА НИЧЕВА
РУМЕН ШИБИЛОВ ДЖЕВИЗОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 011 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГИНКА ПЕТРОВА ТЪРПОВА
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ДЯЛКОВ
ИСМЕТ ГАЛИП ХАДЖИМУСТАФА
КРУМ ДИМИТРОВ КАРАМИТЕВ
МАРИАНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
НАТАЛИЯ МАРТИНОВА ЮРУКОВА
ФАИК РЕСМИ КАХРАМАН


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 012 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАСИЛКА ДАВИДОВА ЗЛАТЕВА
ДЖАМАЛИ МУСОВ ЧАЛИЕВ
ДИАНА ЛЪЧЕЗАРОВА ЛЮТАКОВА
ЙЕШИМ НЕДЖМЕТИН БЕДЕЛОГЛУ
МАРИЯ КОСТАДИНОВА НИЧЕВА-УИКЛЪНД
МУСА ДЖАМАЛИЕВ ЧАЛИЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГЛУШКОВ
РАМИЗ НЕДЖМЕТИН ДУПАИЛ
СЛАВИ КАРАМФИЛОВ УЗУНОВ
ФАТМА АХМЕД ДУПАИЛ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 013 кметство ........... населено място ...............

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА ЗЛАТЕВА
ГЕОРГИ ЕНЧЕВ МАЛИНОВ
ЖЕЧКА КОСТАДИНОВА ТРИФОНОВА
КИНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 014 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АКСЕНИЯ ИВАНОВА КУМАНОВА-ЛУЛОВА
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАНКОВ
АТАНАС ЙОРДАНОВ ВАНКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАВЛОВ
ГРОЗДАН БОРИСОВ УШЕВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 015 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНАСТАСИЯ НИКОЛОВА ВЕЛЕВА
БОРИСЛАВ КРУМОВ ПОПОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЛИДИЕВ ВЛАХОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЙНОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ ВЕЛЕВ
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДИНКОВА
ХРИСТО ДИМИТРОВ БАЛКАНДЖИЕВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 016 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНАСТАС МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЛИНОВ
НАДЕЖДА ДАНАИЛОВА ЗАФИРОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 017 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНТОНИЯ ФЕДЕВА ВЕЛЕВА
АХМЕД МУСТАФОВ ЧОБАНОВ
ВАСИЛ ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ГАРАБИТОВ
ВИОЛИНА ВИОРЕЛОВА РАДУЛОВА-НЕНКОВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЖИЛЕВ
ИВАН ЗДРАВКОВ ДЖУРКОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ КОЧЕВ
МАРИЯ СВЕТОСЛАВОВА КОЧЕВА
ТЕОДОР ДИМИТРОВ БОЙКОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 018 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ ТОДОРОВ КЕРЕНЧЕВ
ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ПЕХЛЬОВ
ГЮЛДЖАЙ РИДВАНОВА ЛЮТОВА
ИЛХАН АЛИЕВ ЛЮТОВ
МАРГАРИТА СПАСОВА МАРОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 019 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОРИС ПАВЛОВ МИЛОВ
БЮЛЕНТ АСАН ШЕХ
ВЕНЕТА ЧАВДАРОВА СТЕФАНОВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА КОЛАНЕВА
ДИМИТЪР НЕЙЧЕВ КОЛАНЕВ
ЖИВКА АНГЕЛОВА МИЛОВА
НЕЛИ БОРИСОВА МИЛОВА
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ СТЕФАНОВ
ЯНКО ГЕОРГИЕВ КИЕВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 020 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ВАЧКОВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ПЕНЧЕВА
ПЕТЪР АТАНАСОВ НЕНКОВ
СЕВДА АСЕНОВА БОЯДЖИЕВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 021 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
АНГЕЛ АТАНАСОВ ПАНДУРСКИ
АТАНАСКА ТРАЯНОВА ГАЦЕВА
ВАСИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГАЦЕВ
ЕВГЕНИЙ ГАНЧЕВ САХАТЧИЕВ
ЙОАННА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА
КАДРИЕ АХМЕД ЮМЕТ
ЛАЗАРИНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧАНОВА
МАРИЯ БОГДАНОВА ЦВЕТКОВА
НЕВЕНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
НЕВЕНКА НИКОЛОВА ВЛАСЕВА
НЕДКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
РАЙЧО СТЕФАНОВ ЗАФИРОВ
СТЕФКА ИЛИЕВА ЗАФИРОВА
СТОЯНКА ПЕТРОВА УРИЛОВА
ТОДОРА ДИМИТРОВА ЩЪРБЕВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 022 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДЖОШКУН ИСМЕТ ХАДЖИАЛИ
ИСМЕТ НИЯЗИ ХАДЖИАЛИ
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ БАТАКЛИЕВ
МЕЛИХА МУЗАФЕР ХАДЖИАЛИ
МУЗАФЕР ИСМЕТ ХАДЖИАЛИ
НАФИЕ ВАСВИ КАМБЕР
НИЯЗИ ИСМЕТ ХАДЖИАЛИ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ВЕЛЕВ
РАНГЕЛ РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
СТЕФАНА ЙОРДАНОВА ТОМОВА
ТОДОРКА СТОЯНОВА ДЪБОВА
ЯНКО АНГЕЛОВ ЩЪРБЕВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 023 кметство ........... населено място ГР.ПЕЩЕРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АСЕН РАШКОВ ЧЕРВАРОВ
ДОНКА МИТКОВА ПАШОВА
РУМЕН КАМЕНОВ ЯНКОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 026 кметство ........... населено място С.РАДИЛОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ХАРИЗАНОВА
ИВАН ДИМИТРОВ ХАРИЗАНОВ
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА МИНДОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА МИЛОВА


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 027 кметство ........... населено място С.РАДИЛОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ЙОВОВА
ЛЮБОМИР ИВАНОВ ВАЧКОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ПУНКОВ


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПАЗАРДЖИК Община ПЕЩЕРА
секция № 028 кметство ........... населено място С.КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАМЯНОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ
СТОЙЧО СТОЯНОВ ИГНАТОВ

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069