Сряда, 17 Авг 2022
Вие сте тук: Начало Заседание на Общински съвет
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 21 Юли 2022г. 08:52ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 07. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в заседателната зала на хотел "Даф-транс", с. Свети Константин с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

1. Определяне състав на Одитен комитет на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Гълъбина Карамитрева, Зам. кмет на Община Пещера.

2. Отчет за проведените обществени поръчки от Община Пещера за периода януари-юни 2022г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева, Началник отдел Европейски фондове и обществени поръчки

3. Приемане на Отчет за изпълнението на приетите от Общински съвет- Пещера актове за периода от 01.01.2022г. до 30.06.2022г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова- Секретар на Община Пещера

4. Приемане на План за действие на Община Пещера за периода 2022-2023г. за изпълнение на Стратегията за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик 2022-2030г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

5. Отчет за дейността на Общински съвет- Пещера и неговите комисии за периода януари 2022г.- юни 2022г.
Докладва: д-р Николай Пенев-Председател на Общински съвет- Пещера


6. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069