Сряда, 17 Авг 2022
Вие сте тук: Начало Заседание на Общински съвет
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 18 Юли 2022г. 08:26ч.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 18.07.2022г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 17:30 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Одобряване проект за елементи на техническата инфраструктура – ПУП-Парцеларен план за подземен електропровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 56277.2.581 по КККР на гр.Пещера в местност „Потока".
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Лазар Ковчев- Гл. архитект на Община Пещера

 

 

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069