Сряда, 22 Сеп 2021
Вие сте тук: Начало Заповед
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Избори за народни представители 11.07.2021 г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Заповед Печат Е-поща
Вторник, 31 Август 2021г. 17:08ч.

З А П О В Е Д

   № 648

 гр.Пещера, 31.08.2021 год.

          Във връзка със Заповед № РД-01-745/31.08.2021 г. на министъра за здравеопазването, Решение №629 от 26 август 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение № 426 от 26 май 2021г.,  Решение №54 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,


З А П О В Я Д В А М :

I.    Изменям и допълвам Заповед №593/04.08.2021г., изменена и допълнена с Заповед №623/19.08.2021г., както следва:
II.    В т.I, думите „04.08.2021г. до 31.08.2021г.“ се заменят с „01.09.2021г. до 10.09.2021г.“
III.    В т.I, т.12, думите „Заповед №592/04.08.2021г.“ се заменят с „№647/31.08.2021г.“
IV. Заповедта влиза в сила от 01.09.2021 г.

Заповедта да се връчи на кметовете на Кметства с.Радилово и с.Капитан Димитриево съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

 .

Attachments:
Download this file (ЗАПОВЕД -648-31.08.2021г.doc)ЗАПОВЕД -648-31.08.2021г.doc[ ]81 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069