Сряда, 22 Сеп 2021
Вие сте тук: Начало Заповед
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Избори за народни представители 11.07.2021 г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Заповед Печат Е-поща
Вторник, 31 Август 2021г. 17:05ч.

З А П О В Е Д

 № 647

 гр.Пещера, 31.08.2021 год.

          Във връзка със Заповед № РД-01-743/31.08.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №629/26.08.2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12.06.2020г. на Министерския съвет, Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28.04.2021г. на Министерски съвет, Решение № 426 от 26 май 2021г., Решение №547/28.07.2021г. на Министерски съвет,  и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,


З А П О В Я Д В А М :

I.    За периода от 01.09.2021г. до 30.11.2021г. създавам следната организация по прилагане на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера:
  Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
  а) редовно проветряване и дезинфекция, съгласно алгоритьм, посочен в Приложение №1 към заповедта;
  б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други);
  в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 и осигуряване на сапун, вода и дезифектант;
  г) спазване на физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице;
  д) осигуряване и ползване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице. шлем, ръкавици и др.).

 .

Attachments:
Download this file (ЗАПОВЕД 647-31.08.2021г.doc)ЗАПОВЕД 647-31.08.2021г.doc[ ]115 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069