Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало DEFeND Съобщение
Съобщение Печат Е-поща
Проекти

Община Пещера стартира тестване на платформа за управление и защита на лични данни съгласно Общия Регламент за Защита на Данни (ОРЗД)


На 25 май 2018 г. влезе сила Регламент (ЕС) 2016/679, касаещ защитата и обработката на лични данни, т.н. GDPR (General Data Protection Regulation – Общ Регламент за Защита на Данните). За да отговори на новите изисквания, Община Пещера (www.peshtera.bg), в партньорство с още 9 организации от 7 европейски страни, се включи в изпълнението на проект DEFeND (заб. defend = защитавам), който стартира през юли 2018 г. и е с продължителност 33 месеца.
Основната задача при изпълнението на проекта е да се създаде платформа, която ще даде възможност на организации от различни сектори да направят оценка на съответствие за текущото си състояние, да планират дейности, които да помогнат за хармонизиране на своята система с изискванията на „Общия регламент за защитата на данни“ (ОРЗД) и да повиши съответствието си с различните изисквания на ОРЗД. Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на лични данни.
Общинската администрация на гр. Пещера участва като пилотен партньор заедно с още три други институции: здравно заведение от Испания, банкова институция от Италия и енергийно дружество от Франция. През януари 2021 година тези четири организации започнаха тестове в реална среда на ОРЗД платформата, която беше разработена през предходните месеци на проекта от техническите партньори в консорциума. Общината пресъздава реална среда от публичния сектор, в която общинската администрация си взаимодейства със своите граждани при изпълнението на редица публични услуги. При това взаимодействие се събират и обработват лични данни от страна на администрацията. Платформата трябва да подпомогне Община Пещера при изпълнение изискванията заложени в Регламента, като по този начин се осигури една по-безопасна и сигурна среда за третиране на лични данни.      
За повече информация относно напредъка на проекта и неговите продукти, посетете интернет страницата му на адрес:  https://www.defendproject.eu
Проект: DATA GOVERNANCE FOR SUPPORTING GDPR – DEFeND „Управление на данни за изпълнение на ОРЗД (Общ Регламент за Защита на Данните)“ получава финансиране от програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския Съюз по Грантов договор № 787068.

 .

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069