Неделя, 23 Юни 2024
Съобщение Печат Е-поща
Проекти - Патронажна грижа за възр. хора и лица с увреждания

28.10.2020г.

Община Пещера изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора на територията на община Пещера, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

В условията на извънредна епидемична обстановка и въведените временни противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID – 19 на територията на общината до 30.11.2020г.  Ви информираме, че нает персонал по проекта - домашни помощници, извършват  дейности и услуги по доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
        На наетите лица, предоставящи услугата се осигуряват лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.
        
       Целева група по проекта/потребители на услугата/ могат да бъдат:
•    Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
•    Хора с увреждания и техните семейства;
•    Служители на доставчици на социални услуги;
•    Възрастни в риск. За целите на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” „Възрастен в риск” е лице, което е:
-    в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
-        в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
      - самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Потребителите от целевите групи могат да заявят необходимост от предоставяне на услугите, всеки работен ден във времето от 8.30ч. до 12.30 и от 13.30ч. до 17.30ч. от тел. 0350/6-90-99.
            Заявка за извършване на услугите се приема от наето лице по проекта – Телефонист.
                
                Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 124 259,80 лева.
Продължителността на проекта е  10 месеца.

Attachments:
Download this file (28.10.2020.doc)28.10.2020.doc[ ]111 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069