Четвъртък, 23 Май 2024
Обявление Печат Е-поща
Проекти - Патронажна грижа за възр. хора и лица с увреждания

Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“

 .

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069