Неделя, 05 Дек 2021
Вие сте тук: Начало е-Община Вътрешни правила
Вътрешни правила Печат Е-поща

Вътрешни правила за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри на Община Пещера

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ /ССЕВ/ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯТА В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Община ПещераВътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Община Пещера

 

Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги от Община Пещера

 

Вътрешни правила относно публикуването на информационни масиви и ресурси в портала за отворени данни в отворен формат в Община Пещера

 

Вътрешни правила за вписване и заличаване в регистър на информационните ресурси в Община Пещера

 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

 

Вътрешни правила за сигнали и предложения

 

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ

 

 

 

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069