Петък, 12 Юли 2024
Съобщение Печат Е-поща
Проекти - ОПРЧР

Община Пещера има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Събитието ще се проведе на 31 октомври  2019 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“  №17.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069