Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 632 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

   ОТНОСНО: Информация за дейността на Общинските клубове на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.

 

   Общинският съвет след като изслуша Информацията за дейността на Общинските клубове на пенсионерите, диабетиците и инвалидите, взе предвид становището на Постоянните комисии, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

   Приема информацията за дейността на Общинските клубове на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

Attachments:
Download this file (informaciya.doc)informaciya.doc[ ]59 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069