Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 619 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

   ОТНОСНО: Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в община Пещера.

 

   Общинският съвет като след като изслуша Информацията за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

Приема Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в община Пещера.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

Attachments:
Download this file (informaciya1.doc)informaciya1.doc[ ]114 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069