Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 617 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

   ОТНОСНО: Приемане на Отчет по изпълнение на плана за развитие на социалните услуги за 2018г.

 

   Общинският съвет като след като изслуша Отчета по изпълнение на плана за развитие на социалните услуги за 2018г., взе предвид становището на постоянните комисии, на основание чл. 21, ал.1, т.12, т. 23, т.24 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

   Приема Отчет по изпълнение на плана за развитие на социалните услуги за 2018г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

 

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

Attachments:
Download this file (otchet1.doc)otchet1.doc[ ]68 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069