Сряда, 17 Апр 2024
Информация Печат Е-поща
Проекти - ОПРЧР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА ОТ РИСКОВИ ГРУПИ ЧРЕЗ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА“, ФИНАНСИРАН ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020г.

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069