Четвъртък, 18 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Проекти - ОП за храни и/или основно материално подпомагане

Община Пещера предприе действия за увеличаване броя на потребителите, ползващи социалната услуга „Обществена трапезария“, с оглед засиления интерес от страна на жителите, не само на град Пещера, но и на тези от двете населени места на общината – с. Радилово и с. Капитан Димитриево.
В тази връзка, Общинска администрация Пещера уведомява заинтересованите жители на гр. Пещера, с. Радилово и с. Капитан Димитриево, че от 05.02.2019 г. до 30.11.2019 г.  в  Центъра за административно обслужване – Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17 ще се приемат заявления и придружаващи документи от кандидатите за ползване на социалната услуга „Обществена трапезария“.
Жителите на с. Радилово и с. Капитан Димитриево могат да заявят интерес, като подадат заявления и придружаващи документи за ползване на социалната услуга „Обществена трапезария“ в Кметствата на населените места.
Социалната услуга функционира в рамките на проект “Подай ръка“, процедура „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от 01.08.2016 година за жителите на град Пещера, като към настоящия момент чрез обществената трапезария се осигурява топъл обяд (супа, основно ястие и хляб) и се предоставят съпътстващи мерки на 70 потребители от целевите групи,  посочени в Наредба №РД-07-1 от 04.04.2016 г. Чрез предоставяне на разнообразно седмично меню се осигурява балансирано хранене за нуждаещите се лица, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми на хранене.

 
За връзка: тел: 0350/6-22-03, 6-22-08, вътр. 104 – Дирекция „Хуманитарни дейности“.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069