Четвъртък, 18 Апр 2024
Обявление Печат Е-поща
Проекти - ОП за храни и/или основно материално подпомагане

OБЩИНА ПЕЩЕРА в качеството си на бенефициент по Проект “Подай ръка” обявява процедура за подбор на потребители, във връзка с реализацията на Проект “Подай ръка” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020“, както следва:
      І. Критерии за подбор на потребители на социалната услуга „Обществена трапезария“:

 

 

Attachments:
Download this file (4Obyavlenie_podbor_2.doc)Обявление подбор[ ]45 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069