Четвъртък, 18 Апр 2024
Обява Печат Е-поща
Проекти - ОП за храни и/или основно материално подпомагане

Община Пещера стартира реализирането на проект “Подай ръка“, по процедура „Осигуряване на топъл обяд-2016“. Проектът цели създаването на нов вид социална услуга в общността-обществена трапезария за жителите на град Пещера. Обществената трапезария ще функционира в сградата на Домашен социален патронаж. Проектът предвижда осигуряване на топъл обяд и предоставяне на съпътстващи мерки за 70 потребители от целевите групи посочени в Наредба №РД-07-1 от 04.04.2016г.Чрез предоставяне на разнообразно седмично меню ще се осигури балансирано хранене за целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми на хранене.
Срокът на изпълнение на проекта е 9 месеца. Стойността на разходите за закупуване на хранителни продукти е 29 624 лв. Стойността на един храноден е 2.30 лева, в които се включват –супа, основно ястие и хляб.
Община Пещера ще възложи изпълнението на дейността на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки за ежедневно приготвяне и доставка до Домашен социален патронаж на готова храна /супа, основно ястие и хляб/, в работни дни.
Възлагането на обществената поръчка ще бъде директно, като за целта ще бъдат събрани минимум две оферти. Община Пещера ще сключи договор с участника, предложил по-ниска цена.
Дейността ще стартира на 08.08.2016 г. и ще приключи на 30.04.2017 г.
За повече информация: тел. 0894677707

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069