Сряда, 17 Апр 2024
Вие сте тук: Начало DEFeND Съобщение
Съобщение Печат Е-поща
Проекти

Публикувано на 24.07.2018г.

На 19 и 20 юли 2018 г., в гр. Барселона се състоя първата партньорска среща по проект DEFEND - „Управление на данни за изпълнение на ОРЗД (Общ Регламент за Защита на Данните)“. Община Пещера беше представена от г-н Николай Зайчев, Кмет и г-н Георги Симеонов, ръководител на екипа, който ще работи по проекта от Община Пещера. Домакин на срещата беше научноизследователската организация от Испания ATOS. На срещата присъстваха всичките десет партньора от консорциума, както и наблюдаващият експерт от Европейската Комисия, г-н Георгиос Кайафас.

Припомняме, че проект DEFEND има за цел да изгради и тества софтуерна платформа, която ще даде възможност на организации от различни сектори да направят оценка за съответствие на текущото си състояние, да планират дейности, които да помогнат за хармонизиране на системите им във връзка с изискванията на „Общия регламент за защитата на данни“ (ОРЗД), като по този начин ще се помогне на организациите, ползващи платформата, да постигнат съответствие с различните изисквания на ОРЗД. Общият регламент, който влезе в сила от 25 май 2018 г., въведе множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и постави завишени изисквания към субектите в системата за защита на лични данни.  

По време на срещата партньорите бяха запознати със специфичните административни и финансови правила на Програма Хоризонт 2020, както и с предстоящите проектни задачи. Община Пещера ще участва активно във всяка фаза на проекта: ще постави изисквания към софтуерната платформа, преди тя да бъде изградена, след това ще извърши тестове на софтуера и ще даде съвети за неговото подобряване. По време на проекта Общината, както и всички партньори от проекта ще участват активно в информационната кампания за популяризиране на дейностите и продуктите от проекта.

Повече за проекта може да научите на следния интернет адрес: www.defendproject.eu

 

Picture Barcelona

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069