Сряда, 17 Апр 2024
Вие сте тук: Начало DEFeND Съобщение
Съобщение Печат Е-поща
Проекти

Публикувано на 02.07.2018г.

Проект: DATA GOVERNANCE FOR SUPPORTING GDPR – DEFeND „Управление на данни за изпълнение на ОРЗД (Общ Регламент за Защита на Данните)“ Финансиран по Програма за научни изследвания и иновации ХОРИЗОНТ 2020

На 25 май 2018 г. влезе сила Регламент (ЕС) 2016/679, касаещ защитата на физически лица във връзка с обработването на техни лични данни и в контекста на свободното движение на такива данни. За да отговори на новите изисквания, Община Пещера, в партньорство с още 9 организации от 7 европейски страни, ще изпълнява проект DEFeND (заб. defend = защитавам).

Основната задача при изпълнението на проекта е да се създаде платформа, която ще даде възможност на организации от различни сектори да направят оценка на съответствие за текущото си състояние, да планират дейности, които да помогнат за хармонизиране на своята система с изискванията на „Общия регламент за защитата на данни“ (ОРЗД) и да повиши съответствието си с различните изисквания на ОРЗД. Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на лични данни.

 

Платформата DEFeND ще даде възможност за изграждане и анализиране на модели, като ще бъде следван подход „Поверителност-по-Замисъл“. Тя ще бъде тествана в реална работна среда чрез партньори от 4 европейски държави-членки на ЕС от 4 различни сфери на дейност: здравеопазване, банково дело, енергетика и местна администрация. Ще бъде тествана в работна среда и в три различни сценария и два различни типа, фокусирайки се върху съответствието с ОРЗД от страна на крайните потребители и фокусирайки се също така върху последиците от прилагането на ОРЗД върху външни заинтересовани лица. Водейки се от липсата на подходящи продукти на пазара, стратегията за експлоатация, която ще бъде следвана по време на проекта, се базира на комерсиализация на проектните резултати на три нива: платформата като цяло; отделни съставни части на платформата; и индивидуални партньорски разработки. Тази стратегия ще даде възможност на партньорите да интегрират резултатите в техните съществуващи търговски принципи, като по този начин ще бъдат проучени и създадени нови бизнес възможности. Стратегията за експлоатация ще се фокусира върху 4 области: Специфична секторна употреба; Създаване и развиване на мрежи; Извършване на срещи с цел правилна експлоатация; Изграждане на общността около проекта. Експлоатационната стратегия ще бъде подкрепена от рекламно-информационните дейности, които се предвиждат в рамките на проекта.  

Освен Община Пещера, по проект DEFeND ще работят Университетът на Брайтън и юридическата фирма „BIRD & BIRD LLP“ /Великобритания/, италианската компания Business-e SpA, която е част от групата ITWAY, испанската ATOS SPAIN SA, която е Координатор на проекта, португалската ИТ компания „PDM E FC PROJECTO DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO FORMACAO E CONSULTADORIALDA“, Йонийски университет/Корфу, Гърция/, френската иновационна компания GridPocket, Център за изследвания и иновации „ABI LAB-CENTRO DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA BANCA“ и Изследователска фондация на Университетската детска болница „NINO JESUS“/Испания/.

Повече за проекта може да научите на следния интернет адрес: www.defendproject.eu

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069