Сряда, 17 Юли 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Ритуална зала

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0111-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на общински публични сгради: Ритуална зала – гр. Пещера” на 11.04.2018 г. от 10:00 часа пред сградата на Ритуална зала, ул. „Иван Попов“ № 11 ще се проведе публично събитие „Рязане на лента. 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069