Четвъртък, 18 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-5

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0139-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5” на 15.03.2018 г. от 16:30 часа на адрес: гр. Пещера, ул. „Коста Гьошев“ № 7 и 7А ще се проведе публично събитие „Рязане на лента“.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069