Сряда, 17 Юли 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - НПЕЕ на многофамилни жилищни сгради

СЪОБЩЕНИЕ

   Във връзка с писмо с вх. № 04-71-13/18.07.2017г. от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, считано от 18.07.2017г.,  Община Пещера преустановява приема на заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до приключване изпълнението на сключените договори за целево финансиране.

Кмет на Община Пещера      /п/                                                                  

                                     Николай Зайчев

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069