Събота, 15 Юни 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-3

На  30.05.2017 г. Кмета на Община Пещера Николай Зайчев подписа Договор № BG16RFOP001-2.001-0134-C01-S-07 за осъществяване на стрoително-монтажни работи с „Братя Пашкулеви“ ООД, във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0134-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3. Стойността на договора е 566 373,22 лв., а срокът на изпълнение е 200 календарни дни.

Предвижда се цялостно изолиране на сградите в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за Енергийна ефективност на сгради. Включително: Топлинно изолиране на външни стени, покрив, подмяна на съществуващата дървена външна дограма с нова.

Обекти на интервенция са 10 жилищни сгради:

1. ул. Александър Стамболийски № 28

2. ул. Стефан Кънчев № 3 и 3А

3. ул. Гео Милев № 38А

4. ул. Стефан Кънчев № 29А

5. ул. Александър Стамболийски № 50

6. Цветна Хармония в гр. Пещера, ул. Св. Константин № 70

7. ул. Св. Константин № 33 и № 33А

8. ул. Гео Милев № 8

9. Къща Рядкови, ул. Стефан Кънчев № 57

10. сем. Ушеви, ул. Панорама № 15

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069