Вторник, 16 Апр 2024
Важно!!! Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Новини

Община Пещера приканва всички Председатели на СС да направят проверка на текущото състояние на сградата и ако има направени подобрения и/или ремонтни дейности по сградата след извършеното обследване моля да бъде систематизирана информацията в писмо и да бъде входирано в ОЦУИГ Община Пещера.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069