Четвъртък, 18 Апр 2024
Прессъобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Новини

На 28.10.2016г. Кметът на Община Пещера – Николай Зайчев подписа договори за безвъзмездно финансиране на проекти за повишаване на енергийна ефективност Одобрени по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”:

Договор № BG16RFOP001-2.001-0004-C01 «Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр.Пещера». Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 677 762,27 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Договор № BG16RFOP001-2.001-0005-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр.Пещера».Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 790 422,31 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

           Договор № BG16RFOP001-2.001-0124-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4»Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 1 061 911,05 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Attachments:
Download this file (press3_20161101.doc)Прессъобщение[ ]173 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069