Вторник, 16 Апр 2024
Прессъобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Новини

Договор № BG16RFOP001-2.001-0139-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5»

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 889 660,19 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Attachments:
Download this file (press2.doc)Прессъобщение[ ]164 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069