Неделя, 14 Апр 2024
Прессъобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Новини

Договор № BG16RFOP001-2.001-0007-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс».Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 406 793,74 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

 

Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1»

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 1 973 649,76 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Attachments:
Download this file (press.doc)Прессъобщение[ ]169 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069