Понеделник, 27 Юни 2022
Вие сте тук: Начало
Съобщение до избирателите/гласоподавателите Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Президентски избори 2016

Съобщение за издаване на удостоверение за гласуване на друго място

            До 22.10.2016 г. включително, съгласно чл.34 и чл.114 от Изборния кодекс и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат до общинската администрация по постоянен адрес заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (Приложение №18-ПВР/НР) при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 06.11.2016 г.

            При подаване на заявлението-декларация лицето удостоверява качеството си със съответно удостоверение, издадено от ЦИК, а за член на ЦИК – копие от Държавен вестник, в който е обнародван акта за избор/назначаване.

            Удостоверенията за гласуване на друго място се издават в един екземпляр и се получават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069