Понеделник, 27 Юни 2022
Вие сте тук: Начало
Съобщение до избирателите/гласоподавателите Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Президентски избори 2016

Съобщение за гласуване с подвижна избирателна кутия

            До 22.10.2016 г. включително, съгласно чл.37 от Изборния кодекс и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, избиратели/гласоподаватели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право/правото на глас в изборното помещение могат да заявят желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 06.11.2016 г.

            Заявлението трябва да е саморъчно написано и може да бъде подадено чрез писмо, факс или от упълномощено лице, както и в електронна форма, по постоянния или настоящ адрес на избирателя/гласоподавателя, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, съгласно чл.36 от Изборния кодекс.

            В заявлението (Приложение №23-ПВР/НР) се посочват имената на избирателя/гласоподавателя, ЕГН, постоянния адрес или настоящия адрес, когато е направено искане по чл.36 от Изборния кодекс и се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

            Когато заявлението не е подадено в указания по-горе срок, избирателя/гласоподавателят може да гласува с подвижна избирателна кутия ако подаде заявление за това не по-късно от 5 дни преди изборния ден/деня на референдума – до 31.10.2016 г. и при условие, че е назначена подвижна секционна избирателна комисия на територията на Община Пещера.

            На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели/гласоподаватели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069