Сряда, 17 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Съобщение до избирателите/гласоподавателите
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera 9 6 24  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

Съобщение до избирателите/гласоподавателите Печат Е-поща
Избори - Избори за президент и вицепрезидент 2016
Четвъртък, 06 Октомври 2016г. 14:56ч.

Съобщение за гласуване с подвижна избирателна кутия

            До 22.10.2016 г. включително, съгласно чл.37 от Изборния кодекс и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, избиратели/гласоподаватели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право/правото на глас в изборното помещение могат да заявят желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 06.11.2016 г.

            Заявлението трябва да е саморъчно написано и може да бъде подадено чрез писмо, факс или от упълномощено лице, както и в електронна форма, по постоянния или настоящ адрес на избирателя/гласоподавателя, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, съгласно чл.36 от Изборния кодекс.

            В заявлението (Приложение №23-ПВР/НР) се посочват имената на избирателя/гласоподавателя, ЕГН, постоянния адрес или настоящия адрес, когато е направено искане по чл.36 от Изборния кодекс и се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

            Когато заявлението не е подадено в указания по-горе срок, избирателя/гласоподавателят може да гласува с подвижна избирателна кутия ако подаде заявление за това не по-късно от 5 дни преди изборния ден/деня на референдума – до 31.10.2016 г. и при условие, че е назначена подвижна секционна избирателна комисия на територията на Община Пещера.

            На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели/гласоподаватели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069