Неделя, 28 Май 2023
Вие сте тук: Начало
Заповед Печат Е-поща
Избори - Избори за президент и вицепрезидент 2016

ЗАПОВЕД

773

Гр.Пещера 6.10.2016 г.

           

Във връзка с провеждането на информационно-разяснителната кампания за национален референдум на 6ноември 2016 г., в изпълнение на т.5 на Решение №3566-НР от 21.09.2016 г. на ЦИК, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

            За провеждане на конкретни обсъждания и други прояви по въпросите на националния референдум определям заседателната зала на Общински съвет Пещера. Залата може да се ползва всеки работен ден във времето, когато няма заседания на Общински съвет – Пещера.

            Заповедта да се оповести публично чрез поставянето й на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера и да се изпрати копие на РИК-Пазарджик.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

            НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ

            Кмет на Община Пещера

            Съгласувал

            Борис Фолев

            Секретар на Община Пещера

            Изготвил

            Димитър Симонов

            Гл. специалист „ОСН”

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069