Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Заповед
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera 9 6 24  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

Заповед Печат Е-поща
Избори - Избори за президент и вицепрезидент 2016
Четвъртък, 06 Октомври 2016г. 11:32ч.

ЗАПОВЕД

773

Гр.Пещера 6.10.2016 г.

           

Във връзка с провеждането на информационно-разяснителната кампания за национален референдум на 6ноември 2016 г., в изпълнение на т.5 на Решение №3566-НР от 21.09.2016 г. на ЦИК, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

            За провеждане на конкретни обсъждания и други прояви по въпросите на националния референдум определям заседателната зала на Общински съвет Пещера. Залата може да се ползва всеки работен ден във времето, когато няма заседания на Общински съвет – Пещера.

            Заповедта да се оповести публично чрез поставянето й на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера и да се изпрати копие на РИК-Пазарджик.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

            НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ

            Кмет на Община Пещера

            Съгласувал

            Борис Фолев

            Секретар на Община Пещера

            Изготвил

            Димитър Симонов

            Гл. специалист „ОСН”

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069