Сряда, 17 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра ТСУ 26 - СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУК
ТСУ 26 - СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУК Печат Е-поща

Идентификационен

номер – ТСУ26

СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

26.1Съгласуване/одобряване/на проекти от инженерната инфраструктора за топлопреносни, газопроводни, водопроводни и канализационни мрежи:

а/ до 50 л.м.       б/ до 500 л.м.

в/ до 1000 л.м.   г/ над 1000 л.м.

26.2. Съгласуване/одобряване/ на проекти от инженерната инфраструктура за електрически и съобщителни кабелни и въздушни мрежи

а/ до 100 л.м.       б/ до 500 л.м.

в/ до 1000 л.м.     г/ над 1000 л.м.

26.3 Съгласуване/одобряване/ на комуникационно-транспортни проекти, подробни устройствени планове,частични изменения на ПУП

а/ за улици

б/ за ЖП – клонове

в/ за кръстовище/за площ, ограничена от стоп-линиите/

г/ за площадка

 
Срок за изпълнение: 30 дни  

Такса: 26.1 -

а/ 50.00 лв.

б/ 50,00лв.на 1 л.м.+0,50лв.за горницата над 50 л.м.

в/ 200,00 лв. на 1 л.м.+0,50лв.за горницата над 500 л.м.

г/300,00 лв. на 1 л.м.+0,50лв.за горницата над 1000 л.м.

         26.2 -

а/ 50.00 лв.

б/ 50,00лв.на 1 л.м.+0,50лв.за горницата над 100 л.м.

в/ 150,00 лв. на 1 л.м.+0,50лв.за горницата над 500 л.м.

г/300,00 лв. на 1 л.м.+0,50 лв.за горницата над 1000 л.м.

           26.3 -

а/ 5,00 лв.на 1 л.м., но не по-малко от 50,00 лв.

б/50,00 лв.за 1 кв.м

в/ 50,00 лв.за 1 кв.м

г/ 0,10 лв.за 1 кв.м.,но не по-малко от 50,00 лв.

 
Основание – чл.142 и чл.144 от ЗУТ  
Attachments:
Download this file (TSU26.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]38 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069