Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра ТСУ 25 - СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
ТСУ 25 - СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ Печат Е-поща

Идентификационен

номер – ТСУ25

СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

25.1.Одобряване на проекти за строителство /технически и работни проекти/ без оценка за съответствие и издаване на разрешение за строеж чрез ОЕС

25.2. Одобряване на проекти за преустройство основен ремонт и смяна на предназначението на съществуващи сгради или части от тях с оценка за съответствие

25.3. За одобряване на проекти за преустройство, основен ремонт и смяна на предназначението на съществуващи сгради или части от тях без оценка за съответствие

25.4.Съгласуване и одобряване на проекти за газови инсталации

 
Срок за изпълнение: 30 дни  

Такса:

25.1. По 0.50 лв.на кв.м., рп, не по-малко от 30 лв./

25.2.За физически лица: 0.40 лв. /кв.м/,разгъната площ, но не по-малко

от 20 лв.

25.3. По 0.40 лв.на кв.м., разгъната площ, но не

по- малко от 20,00 лв.

25.4. По 1.00 лв.на проектна топлинна мощност

 

Основание – чл.142,ал.2 от ЗУТ

/ по които се издава разрешение за строеж /

 
Attachments:
Download this file (TSU25.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]37 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069