Събота, 22 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 81 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 27.04.2016г., Протокол № 7,

   ОТНОСНО:Отчет за дейността на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура за 2015 година

 

   Общинският съвет, след като изслуша Отчета за дейността на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура за 2015 година, взе предвид становището на Постоянните комисии, на основание чл.23 от Наредбата за създаване и функциониране на общинските предприятия и във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, ал.2 от ЗМСМА,

РЕШИ:

   Приема Отчета за дейността на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера за 2015 година.

 

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
„За“: 21
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

Attachments:
Download this file (Отчет ОП ЧПОИ.doc)Отчет ОП ЧПОИ.doc[ ]93 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069