Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 73 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

   ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Общински план за дейностите на Община Пещера през 2015г. от Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината във връзка с чл. 52, ал.6 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.23, т.24 и ал.2 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

      Приема Отчет за изпълнение на Общински план за дейностите на Община Пещера през 2015г. от Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик

 

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
„За“: 18
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

Attachments:
Download this file (ОТЧЕТ.doc)ОТЧЕТ.doc[ ]177 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069