Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 20 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

 

   ОТНОСНО: Приемане на Отчет на Местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

   Общинският съвет като след като изслуша Отчета на Местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, взе предвид становището на Постоянните комисии и на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

   Приема: Отчета на Местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

 

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
„За“: 20
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

Attachments:
Download this file (otchet_MKUPGMJSV.doc)otchet_MKUPGMJSV.doc[ ]112 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069