Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 19 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

   ОТНОСНО: Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Пещера през 2016година.

 

   Общинският съвет, като изслуша предложението на Председателя на ОбС, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.50 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера

РЕШИ:

    Приема Програма за работата на Общински съвет – Пещера през 2016 година, съгласно приложението.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
„За“: 21
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

Attachments:
Download this file (ПРОГРАМА 2016 год..doc)ПРОГРАМА 2016 год..doc[ ]56 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069