Петък, 22 Окт 2021
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне ГРАО 28 - Заверка на документи по гражданското състояние за чужбина
е-Правителство
Банер
Електронен портал за достъп до електронни административни услуги
ГРАО 28 - Заверка на документи по гражданското състояние за чужбина Печат Е-поща

Необходими документи:

Писмено искане

Документ за самоличност
Документ по гражданско състояние
Квитанция за платена такса
Документът се получава лично или от упълномощено лице

Срок за изпълнение: 7 дни, 3 дни, 24 часа
Такса: 5 лв., 10 лв., 15 лв
Основание: чл.106  от Закона за гражданската регистрация и Правилника за легализациите,заверките и преводите ПМС 184/1958 изм.и доп.76,83,90 г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069