Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 731 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

 

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.06.2011 г., Протокол № 69

 

   Относно: приемане на отчет за проведени обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за периода април – юни 2011 година

 

   Общински съвет – гр. Пещера, след като разгледа докладната записка на Кмета на Община Пещера, становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, на ПК по законност и развитие на местното самоуправление, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

І. Приема отчет за проведени обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за периода април – юни 2011 година.

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали: 17

Гласували: 17

За: 17

Против: няма

Въздържали се: няма

 

Технически секретар:                                 ПРЕДЕСЕДАТЕЛ:

/ Христина Стайкова /                                                 / д-р Цветанка Лепарова /

Attachments:
Download this file (731 prilojenie.doc)731prilojenie[ ]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069