Събота, 02 Мар 2024
РЕШЕНИЕ №715 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05.2011 г., Протокол № 68

Относно: Информация за дейността на Местния консултативен съвет за взаимодествие при охрана на горите и дивеча в Община Пещера.

Общински съвет – гр. Пещера, след като разгледа докладната записка на Кмета на Община Пещера, становището на ПК на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

РЕШИ:

 

1. Приема Информация за дейността на Местния консултативен съвет за взаимодествие при охрана на горите и дивеча в Община Пещера.

 

Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали: 16

Гласували: 16

За: 16

Против: няма

Въздържали се: няма

 

Технически секретар:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Христина Стайкова /                                                     /д-р Цветанка Лепарова /

Attachments:
Download this file (reshenie 715 prilojenie.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ[ ]0 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069