Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Административни Услуги по социални дейности СД 4 - Заявление - За ползване на социални услуги местна/общинска/дейност
СД 4 - Заявление - За ползване на социални услуги местна/общинска/дейност Печат Е-поща

Необходими документи:
Лична карта /за справка/;
Медицинска характеристика;
Експертно решение от трудово експертна лекарска комисия /ТЕЛК/ - копие;
Документ за собственост на жилището обитавано от лицето /нотариален акт/ - копие;

Срок за изпълнение: 30 дни

Такса: безплатно

Основание: Закон за социално подпомагане, Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане, Наредба за определянето и администрирането на местните такси, и цени на услуги на територията на община Пещера, Наредба №4 за условията и реда за извършване на социални услуги от 16.03.1999г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069